มรดกโลกของญี่ปุ่น ภาค 4

มรดกโลกของญี่ปุ่น ภาค 4

- in Japan
692

こんにちは!เพื่อนๆ OJSAT ทุกคนค่ะ วันนี้อายก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นมาแนะนำอีกเช่นเคย

เรื่องที่อายจะมานำเสนอวันนี้ก็คือเรื่องที่อายยังติดค้างกับทุกคนไว้ นั่นก็คือสถานที่ที่ถูกบันทึกไว้ในมรดกโลกอีก 5 ที่สุดท้าย 早速ですが ไปดูกันเลยว่ามีที่ไหนอยู่อีกบ้าง

🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸

19.「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群【福岡】

ศาลเจ้ามุนากาตะไทฉะ และเกาะศักดิ์สิทธิ์โอะกิโนะชิมะ จังหวัดฟุกุโอกะ บันทึกเมื่อปี 2017 มรดกโลกทางวัฒนธรรม

ศาลเจ้ามุนากาตะไทฉะและโอะกิโนะชิมะ ได้ถูกบันทึกลงในมรดกโลก เพราะมีหลักฐานว่าศาลเจ้าและเกาะศักดิ์สิทธิ์ รวมถึงสถานที่บริเวณนี้เป็นต้นกำเนิดของความเชื่อทางด้านศาสนาของชาวเอเชียตะวันออกตั้งแต่ 1,600 ปีที่แล้ว เกาะนี้มีความยาวรอบเกาะประมาณ 4 กิโลเมตร ตั้งอยู่กลางมหาสมุทรห่างจากฝั่งของเกาะคิวชูประมาณ 60 กิโลเมตร ซึ่งเกาะนี้ไม่อนุญาตให้คนทั่วไปเข้าไปชมภายใน อนุญาตให้เฉพาะนักบวชที่เป็นผู้ทำพิธีสักการะบูชาและคนที่ประกอบพิธีกรรมบนเกาะเท่านั้น แม้ว่าเกาะนี้จะห้ามให้บุคคลทั่วไปเยี่ยมชม แต่ก็ยังมีวัดและหอสมบัติที่อยู่นอกเกาะเปิดให้บุคคลภายนอกเข้าชมได้

🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸

20. 長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産【長崎、熊本】

แหล่งชุมชนคริสเตียนลับ แห่งนางาซากิและอามะคุสะ จังหวัดนางาซากิและคุมะโมโต บันทึกเมื่อปี 2018 มรดกโลกทางวัฒนธรรม

มรดกโลกแห่งนี้มีทั้งหมด 12 พื้นที่ โดยเป็นพื้นที่ในจังหวัดนางาซากิ 11 พื้นที่และอีกหนึ่งพื้นที่คือ ‘อามะคุสะ’ ซึ่งอยู่ในจังหวัดคุมะโมโตะ เนื่องจากในอดีตผู้คนนับถือศาสนาพุทธนิกายชินโตกันเป็นส่วนมาก และมีช่วงหนึ่งที่ญี่ปุ่นห้ามคนนับถือศาสนาคริสต์ จึงทำให้ช่วงศตวรรษที่ 17 ถึง 19 ชาวคริสเตียนจำนวนหนึ่งหนีไปอยู่ตามเกาะและได้สร้างศาสนสถานขึ้นอย่างลับๆ โบสถ์โออุระและบริเวณใกล้เคียงจึงเป็นสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับศาสนาคริสต์แห่งแรกในญี่ปุ่นนั่นเอง

🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸

21. 屋久島【鹿児島】

ยากุชิมะ คาโกะชิมะ บันทึกเมื่อปี 1993 มรดกโลกทางธรรมชาติ

ยากุชิมะเป็นเกาะที่ตั้งอยู่ห่างจากแผ่นดินใหญ่ของจังหวัดคาโกะชิมะประมาณ 60 กิโลเมตร 21% ของพื้นที่ได้ถูกบันทึกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของญี่ปุ่น พร้อมกับเทือกเขาชิราคามิในจังหวัดอาโอโมริ บนเกาะมีพืชอายุหลาย 1,000 ปี โดยต้นที่อายุมากที่สุดคือต้นโจมนซูงิ ซึ่งมีเส้นรอบวงถึง 16.1 เมตร สูง 30 เมตร และมีอายุกว่า 7,200 ปี นับเป็นหนึ่งในต้นไม้ที่มีอายุมากที่สุดของโลก นอกจากนี้ยังมีสัตว์เฉพาะถิ่น เช่น ลิงยากุชิมะ ซึ่งเป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์อยู่บนเกาะนี้ด้วย

🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸

22. 琉球王国のグスク及び関連遺産群【沖縄】

โบราณสถานอาณาจักรริวกิว บันทึกเมื่อปี 2000 มรดกโลกทางวัฒนธรรม

グスク หรือ กุสึกุ ในภาษาริวกิวแปลว่า ปราสาท นั่นเองค่ะ อาณาจักรริวกิวรุ่งเรืองเมื่อประมาณปีค.ศ.1429 – 1879 เพราะได้ทำการค้ากับประเทศญี่ปุ่น จีน เกาหลีและหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาณาจักรริวกิวมีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองแตกต่างจากญี่ปุ่นในสมัยก่อน ปราสาทที่นี่แปลกตาไม่เหมือนกับปราสาทอื่นๆของญี่ปุ่น เพราะการปกครองแบบเผด็จการในสมัยก่อนจึงทำให้ปราสาทแห่งนี้ถูกล้อมรอบด้วยกำแพงหินที่แข็งแกร่งคล้ายป้อมปราการ ปราสาท ซากปราสาท สุสาน สวน และสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ 9 แห่งในบริเวณนี้ถูกบันทึกให้เป็นมรดกโลก ถ้าใครได้ไปเยี่ยมเยือนก็อาจจะเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปเลยค่ะ

🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸

23. 明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業【岩手・静岡・山口・福岡・熊本・佐賀・長崎・鹿児島】

แหล่งมรดกจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นในยุคเมจิ: การถลุงเหล็กและผลิตเหล็กกล้า การต่อเรือและการทำเหมืองถ่านหิน อิวาเตะ ชิซึโอกะ ยามากุจิ ฟุกุโอกะ คุมะโมโต ซะงะ นางาซากิ คะโกะชิมะ บันทึกเมื่อปี 2015 มรดกโลกทางวัฒนธรรม

มรดกโลกแห่งนี้ประกอบไปด้วยสถานที่ทั้งหมด 23 แห่งกระจายอยู่ ถึง 11 เมือง 8 จังหวัดด้วยกัน ซึ่งส่วนมากจะอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศญี่ปุ่น นอกเหนือจากประเทศในแถบยุโรปตะวันตกแล้ว ญี่ปุ่นได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่บุกเบิกทางด้านอุตสาหกรรม โดยเฉพาะการถลุงเหล็กและผลิตเหล็กกล้า การต่อเรือ ทำให้ในสมัยนั้นญี่ปุ่นมีเศรษฐกิจที่มั่นคงและสามารถพัฒนาประเทศได้อย่างก้าวกระโดด หนึ่งในสถานที่ทั้งหมด 23 แห่ง คงไม่มีใครไม่รู้จักหรือไม่เคยได้ยินชื่อเกาะฮาชิมะหรือกุนคังจิมะ เกาะที่มีผู้คนเคยอาศัยอยู่ถึง 5,300 คน หรือประมาณ 9 เท่าของความหนาแน่นของประชากรในโตเกียวในปัจจุบันเลยทีเดียวค่ะ

🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸

เป็นอย่างไรบ้างกับมรดกโลกทั้ง 23 แห่งของประเทศญี่ปุ่นที่อายนำมาแนะนำ เรียกได้ว่ามีทั้งสถานที่ที่รู้จักกันอยู่แล้วและไม่รู้จักกันด้วยใช่ไหมคะ อายขอกระซิบบอกนิดนึงว่าญี่ปุ่นกำลังทำเรื่องขอเมืองอะมะมิ(奄美市)ในจังหวัดคาโกชิมะให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งที่ 24 ของญี่ปุ่นด้วยค่ะ เมืองนี้มีดีอย่างไรและจะได้บันทึกลงในมรดกโลกหรือไม่ ช่วงเดือนกรกฎาคมเพื่อนๆอย่าลืมติดตามข่าวกันด้วยนะคะ

23ヶ所の日本世界遺産の中で行ってみたいところがあったら、コメント欄に教えてください!

http://www.todofuken-rakugaki.com/japanese-worldheritage/

สนใจสมัครเรียน หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โรงเรียนสอนภาษา สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์

สาขาพหลโยธิน 📞 02-357-1241-5

สาขาจามจุรี 📞 02-160-5073-4

You may also like

เปิดคอร์สติวสอบ JLPT N2

🌴คอร์สติ