รับสมัครด่วน!!! โรงเรียนสอนภาษา สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

รับสมัครด่วน!!! โรงเรียนสอนภาษา สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

- in Courses, Highlight, Hybrid Course, Online Course, Promotion
620

🌴ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน🌴

ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ :

  1. ประสานงานธุรการ ระหว่างนักเรียน และ อาจารย์ ภายในโรงเรียน
  2. จัดทำเอกสารต่างๆของโรงเรียน
  3. ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
  4. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

สวัสดิการ :

  • ประกันสังคม
  • วันหยุดประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ชุดยูนิฟอร์ม
  • ฝึกอบรมพัฒนาความรู้ในหลักสูตรต่างๆ

ผู้ที่สนใจ สามารถส่ง Resume ได้ที่ คุณชุดาพรรณ  Email: chudaphan@ojsat.or.th

หมดเขตรับสมัคร วันที่ 31 ตุลาคม 2566

🏖 คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้ไม่มีพื้นฐาน

คอร์สภาษาญี่ปุ่นเริ่มต้น Hybrid Starter Japanese

คอร์สภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานเร่งรัด 150 ชั่วโมง

คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นสำหรับเด็ก

🏖 คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้มีพื้นฐาน

คอร์สภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น Hybrid Basic Japanese

คอร์สภาษาญี่ปุ่นเตรียมความพร้อมสู่ชั้นกลาง Hybrid Crossover Japanese

คอร์สภาษาญี่ปุ่นชั้นกลาง Hybrid Intermediate Japanese

คอร์สภาษาญี่ปุ่นเตรียมชั้นสูง Hybrid Pre-advanced Japanese

คอร์สภาษาญี่ปุ่นชั้นสูง Hybrid Advanced Japanese

🏖 คอร์สแนะนำ

คอร์สออกเสียงภาษาญี่ปุ่น

คอร์สนักแปลภาษาญี่ปุ่นมืออาชีพ

คอร์สภาษาญี่ปุ่นจากมังงะและการ์ตูนแอนิเมชั่น

คอร์สภาษาญี่ปุ่นตัวต่อตัว Private Course


สนใจสมัครเรียน หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โรงเรียนสอนภาษา สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์

สาขาพหลโยธิน (เดินจาก BTS อารีย์ประมาณ 5 นาที) 📞 02-357-1241-5

You may also like

คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่น เดือนเมษายน 2567

🌴คอร์สเร