หลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่ชั้นกลาง รูปแบบไฮบริด Hybrid Crossover Japanese

เตรียมตัวพร้อมลุย! จากระดับ N4 ไป N3

หลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่ชั้นกลาง รูปแบบไฮบริด หรือ Hybrid Crossover Japanese (HCJ) เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น ควรเป็นผู้ที่จบหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น รูปแบบไฮบริด (HBJ) หรือสอบผ่านการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น JLPT N4

หลักสูตรนี้เรียนอะไรบ้าง?

หลักสูตร Hybrid Crossover Japanese แบ่งออกเป็น 2 คอร์ส คอร์สละ 40 ชั่วโมง รวมทั้งหมด 80 ชั่วโมง ผู้เรียนจะได้ฝึกฝนทักษะการอ่าน การฟังและการเขียนในระดับเข้มข้นขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเรียนชั้นกลางซึ่งมีเนื้อหาที่ซับซ้อนขึ้น

✅ ทบทวนหัวข้อไวยากรณ์ คำศัพท์ คันจิในระดับต้นบางส่วน พร้อมกับเรียนรู้หัวข้อไวยากรณ์ คำศัพท์ คันจิใหม่ๆเพิ่มเติม

✅ ฝึกอ่านบทอ่านที่มีความยาว 10 -15 บรรทัด จับใจความสำคัญเพื่อตอบคำถาม

✅ ฝึกการฟังบทอ่านจากซีดี ฝึกแต่งเรียงความขนาดสั้น

ชื่อคอร์สเนื้อหา
Hybrid Crossover Japanese 1 Chuukyuu e ikou บทที่ 1 – 5
Choukai ga yowai anata e บทที่ 1 – 10
🛒 สมัครเรียน
Hybrid Crossover Japanese 2 Chuukyuu e ikou บทที่ 6 – 10
Choukai ga yowai anata e บทที่ 11 – 20

สุดคุ้ม! ดูวิดีโอทบทวนย้อนหลังได้ตลอดระยะเวลาเรียน

🖥 หลังจากจบคอร์สแล้วสามารถดูวิดีโอต่อได้อีก 14 วัน

ค่าเล่าเรียน

Packageรายละเอียดการเรียนค่าเล่าเรียน
Onlineเรียนออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM6,030 บาท
Offlineเรียนที่โรงเรียน สาขาพหลโยธิน / สาขาจามจุรีสแควร์6,630 บาท
Hybridสลับเรียนที่โรงเรียน หรือ เรียนออนไลน์ ได้ตลอดคอร์ส7,230 บาท

หมายเหตุ ราคาต่อ 1 คอร์ส ราคานี้เฉพาะค่าเล่าเรียน ไม่รวมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่นๆ

+ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ค่าใช้จ่ายอื่นๆค่าลงทะเบียนนักเรียนใหม่ +100 บาท
ค่าเอกสารประกอบการเรียน +300 บาท

เข้าเรียนเกิน 80% ได้ใบรับรองการเรียนภาษาญี่ปุ่น

จากสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์

กรณีเข้าเรียนไม่ครบตามที่กำหนด ผู้เรียนต้องทำแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) ให้ผ่านเกณฑ์ 80% เพื่อรับใบรับรองการเรียนภาษาญี่ปุ่น จากสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ


สนใจสมัครเรียน หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โรงเรียนสอนภาษา สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์

สาขาพหลโยธิน 📞 02-357-1241-5

สาขาจามจุรี 📞 02-160-5073-4

You may also like

Pre-Advanced 3 คอร์สภาษาญี่ปุ่นเตรียมชั้นสูง

พอเห็นบทความยาวๆแล้วสมองจะสั่งการโดยอัตโนมัติเลยใช่ไหมว่า ยาวไปไม่อ่าน🥲 แต่บางทีก็เลี่ยงไม่ได้นี่เนอะ OJSAT มีคอร์สที่จะช่วยทำให้บทความยาวๆไม่เป็นปัญหาอีกต่อไป คอร์ส Pre-Advanced 3