หลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่ชั้นกลาง รูปแบบไฮบริด Hybrid Crossover Japanese

หลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่ชั้นกลาง รูปแบบไฮบริด Hybrid Crossover Japanese

- in Courses, Hybrid Course, Offline Course, Online Course
148
Comments Off on หลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่ชั้นกลาง รูปแบบไฮบริด Hybrid Crossover Japanese

เตรียมตัวพร้อมลุย! จากระดับ N4 ไป N3

หลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่ชั้นกลาง รูปแบบไฮบริด หรือ Hybrid Crossover Japanese (HCJ) เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น ควรเป็นผู้ที่จบหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น รูปแบบไฮบริด (HBJ) หรือสอบผ่านการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น JLPT N4

หลักสูตรนี้เรียนอะไรบ้าง?

หลักสูตร Hybrid Crossover Japanese แบ่งออกเป็น 2 คอร์ส คอร์สละ 40 ชั่วโมง รวมทั้งหมด 80 ชั่วโมง ผู้เรียนจะได้ฝึกฝนทักษะการอ่าน การฟังและการเขียนในระดับเข้มข้นขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเรียนชั้นกลางซึ่งมีเนื้อหาที่ซับซ้อนขึ้น

✅ ทบทวนหัวข้อไวยากรณ์ คำศัพท์ คันจิในระดับต้นบางส่วน พร้อมกับเรียนรู้หัวข้อไวยากรณ์ คำศัพท์ คันจิใหม่ๆเพิ่มเติม

✅ ฝึกอ่านบทอ่านที่มีความยาว 10 -15 บรรทัด จับใจความสำคัญเพื่อตอบคำถาม

✅ ฝึกการฟังบทอ่านจากซีดี ฝึกแต่งเรียงความขนาดสั้น

ชื่อคอร์สเนื้อหา
Hybrid Crossover Japanese 1 Chuukyuu e ikou บทที่ 1 – 5
Choukai ga yowai anata e บทที่ 1 – 10
Hybrid Crossover Japanese 2 Chuukyuu e ikou บทที่ 6 – 10
Choukai ga yowai anata e บทที่ 11 – 20

สุดคุ้ม! ดูวิดีโอทบทวนย้อนหลังได้ตลอดระยะเวลาเรียน

🖥 หลังจากจบคอร์สแล้วสามารถดูวิดีโอต่อได้อีก 14 วัน

ค่าเล่าเรียน

Packageรายละเอียดการเรียนค่าเล่าเรียน
Onlineเรียนออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM6,030 บาท
Offlineเรียนที่โรงเรียน สาขาพหลโยธิน / สาขาจามจุรีสแควร์6,630 บาท
Hybridสลับเรียนที่โรงเรียน หรือ เรียนออนไลน์ ได้ตลอดคอร์ส7,230 บาท

หมายเหตุ ราคาต่อ 1 คอร์ส ราคานี้เฉพาะค่าเล่าเรียน ไม่รวมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่นๆ

+ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ค่าใช้จ่ายอื่นๆค่าลงทะเบียนนักเรียนใหม่ +100 บาท
ค่าเอกสารประกอบการเรียน +300 บาท

เข้าเรียนเกิน 80% ได้ใบรับรองการเรียนภาษาญี่ปุ่น

จากสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์

กรณีเข้าเรียนไม่ครบตามที่กำหนด ผู้เรียนต้องทำแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) ให้ผ่านเกณฑ์ 80% เพื่อรับใบรับรองการเรียนภาษาญี่ปุ่น จากสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ


สนใจสมัครเรียน หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โรงเรียนสอนภาษา สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์

สาขาพหลโยธิน 📞 02-357-1241-5

สาขาจามจุรี 📞 02-160-5073-4

You may also like

คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นสำหรับบริษัท/องค์กร

企業 / 団体向け日本語コース คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นสำหรับบริษัท / องค์กร เรียนภาษาญี่ปุ่นกับ OJSAT