หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเริ่มต้น รูปแบบไฮบริด Hybrid Starter Japanese

คอร์สแนะนำสำหรับผู้ไม่มีพื้นฐาน!

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเริ่มต้น รูปแบบไฮบริด หรือ Hybrid Starter Japanese (HSJ) เหมาะสำหรับผู้ไม่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น ผู้ที่มีความสนใจภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น รวมถึงผู้ที่ต้องการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นหรือทำงานในบริษัทญี่ปุ่น

หลักสูตรนี้เรียนอะไรบ้าง?

หลักสูตร Hybrid Starter Japanese แบ่งออกเป็น 5 คอร์ส คอร์สละ 40 ชั่วโมง รวมทั้งหมด 200 ชั่วโมง เมื่อเรียนจบหลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะมีความรู้เทียบเท่าระดับ N5 ของการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT)

✅ เรียนรู้การอ่านและการเขียนตัวอักษรฮิรางานะ คาตาคานะ

✅ เรียนรู้ไวยากรณ์ คำศัพท์ ตัวอักษรคันจิ รูปประโยคพื้นฐาน บทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆระดับ N5

✅ ฝึกฝนทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนกับอาจารย์ชาวไทยและชาวญี่ปุ่น

ชื่อคอร์สเนื้อหา
Hybrid Starter Japanese 1ตัวอักษร Hiragana Katakana
และ Minna no Nihongo บทที่ 1 – 3
🛒 สมัครเรียน
Hybrid Starter Japanese 2Minna no Nihongo บทที่ 4 – 9
Hybrid Starter Japanese 3Minna no Nihongo บทที่ 10 – 15
Hybrid Starter Japanese 4Minna no Nihongo บทที่ 16 – 20
Hybrid Starter Japanese 5Minna no Nihongo บทที่ 21 – 25

สุดคุ้ม! ดูวิดีโอทบทวนย้อนหลังได้ตลอดระยะเวลาเรียน

🖥 หลังจากจบคอร์สแล้วสามารถดูวิดีโอต่อได้อีก 14 วัน

ค่าเล่าเรียน

Packageรายละเอียดการเรียนค่าเล่าเรียน
Onlineเรียนออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM6,030 บาท
Offlineเรียนที่โรงเรียน สาขาพหลโยธิน / สาขาจามจุรีสแควร์6,630 บาท
Hybridสลับเรียนที่โรงเรียน หรือ เรียนออนไลน์ ได้ตลอดคอร์ส7,230 บาท

หมายเหตุ ราคาต่อ 1 คอร์ส ราคานี้เฉพาะค่าเล่าเรียน ไม่รวมค่าตำราและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่นๆ

+ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ค่าตำราสนุกคัดอักษรคานะ +99 บาท
Minna no Nihongo เล่ม 1 +320 บาท
Minna no Nihongo เล่ม 2 +320 บาท
ค่าใช้จ่ายอื่นๆค่าลงทะเบียนนักเรียนใหม่ +100 บาท
ค่าเอกสารประกอบการเรียน +150 บาท
  • หากมีตำราเรียนแล้ว กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนสมัครเรียนและชำระเงิน
  • พิเศษ! สำหรับผู้ที่ซื้อหนังสือ สนุกคัดอักษรคานะ พร้อมคอร์ส Hybrid Starter Japanese 1 จะได้สิทธิ์ซื้อหนังสือสนุกคัดอักษรคานะในราคา 90 บาท

เข้าเรียนเกิน 80% ได้ใบรับรองการเรียนภาษาญี่ปุ่น

จากสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์

กรณีเข้าเรียนไม่ครบตามที่กำหนด ผู้เรียนต้องทำแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) ให้ผ่านเกณฑ์ 80% เพื่อรับใบรับรองการเรียนภาษาญี่ปุ่น จากสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ


สนใจสมัครเรียน หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โรงเรียนสอนภาษา สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์

สาขาพหลโยธิน 📞 02-357-1241-5

สาขาจามจุรี 📞 02-160-5073-4

You may also like

Pre-Advanced 3 คอร์สภาษาญี่ปุ่นเตรียมชั้นสูง

พอเห็นบทความยาวๆแล้วสมองจะสั่งการโดยอัตโนมัติเลยใช่ไหมว่า ยาวไปไม่อ่าน🥲 แต่บางทีก็เลี่ยงไม่ได้นี่เนอะ OJSAT มีคอร์สที่จะช่วยทำให้บทความยาวๆไม่เป็นปัญหาอีกต่อไป คอร์ส Pre-Advanced 3