หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเริ่มต้น Hybrid Starter Japanese

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเริ่มต้น Hybrid Starter Japanese

- in Courses, Hybrid Course, Online Course
9866

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเริ่มต้น (Hybrid Starter Japanese)

เหมาะสำหรับผู้ไม่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น อายุ 12 ปีขึ้นไป ผู้ที่มีความสนใจภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น รวมถึงผู้ที่ต้องการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นหรือทำงานในบริษัทญี่ปุ่น

หลักสูตรนี้เรียนอะไรบ้าง?

หลักสูตร Hybrid Starter Japanese แบ่งออกเป็น 5 คอร์ส คอร์สละ 40 ชั่วโมง รวมทั้งหมด 200 ชั่วโมง

🐣 HSJ1 เรียนตำรา สนุกคัด อักษรคานะ และ Minna no Nihongo บทที่ 1 – 3

🐣 HSJ2 เรียนตำรา Minna no Nihongo บทที่ 4 – 9

🐣 HSJ3 เรียนตำรา Minna no Nihongo บทที่ 10 – 15

🐣 HSJ4 เรียนตำรา Minna no Nihongo บทที่ 16 – 20

🐣 HSJ5 เรียนตำรา Minna no Nihongo บทที่ 21 – 25

เมื่อเรียนจบหลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะมีความรู้เทียบเท่าระดับ N5 ของการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT)

✅ เรียนรู้การอ่านและการเขียนตัวอักษรฮิรางานะ คาตาคานะ

✅ เรียนรู้ไวยากรณ์ คำศัพท์ ตัวอักษรคันจิ รูปประโยคพื้นฐาน บทสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ ระดับ JLPT N5

✅ ฝึกฝนทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนกับอาจารย์ชาวไทยและชาวญี่ปุ่น

รูปแบบการเรียน

💻 Online เรียนสดออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

🏫 Hybrid สลับเรียนได้ทั้งออนไลน์และที่โรงเรียนตามความสะดวก

สิทธิพิเศษสำหรับนักเรียน OJSAT

📹 ดูวิดีโอย้อนหลังได้ตลอดคอร์ส และหลังจบคอร์สดูต่อได้อีก 30 วัน

🎓 ได้ใบรับรองการเรียนภาษาญี่ปุ่น จากสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อเข้าเรียนเกิน 80%

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ทักแชทได้เลย 😊


สนใจสมัครเรียน หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โรงเรียนสอนภาษา สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์

สาขาพหลโยธิน (เดินจาก BTS อารีย์ประมาณ 5 นาที) 📞 02-357-1241-5

You may also like

𝐎𝐣𝐬𝐚𝐭 𝐒𝐜𝐡𝐨𝐨𝐥 จัดกิจกรรม 𝐖𝐨𝐫𝐤𝐬𝐡𝐨𝐩 𝐟𝐨𝐫 𝐊𝐢𝐝𝐬

𝐎𝐣𝐬𝐚𝐭 𝐒𝐜