Latest Posts

กำหนดจัดสัมมนาอาจารย์ โดยการสนับสนุนจากทุนมูลนิธิโตชิบานานาชาติ ประจำปี 2566

คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่น เดือนกันยายน 2566

คอร์สติวเตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น JLPT

คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่น เดือนสิงหาคม 2566

จัดอบรมครูอาจารย์ภาษาญี่ปุ่นในหัวข้อ “สอนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์ยังไง ให้พิชิตใจเด็กวัย 3-11 ปี”

คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่น เดือนกรกฎาคม 2566

คอร์สตะลุยโจทย์ #JLPT ระดับ N4 เร่งรัด

จัดอบรมครูอาจารย์ภาษาญี่ปุ่นในหัวข้อ “สอนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์ยังไง ให้พิชิตใจเด็กวัย 3-11 ปี”

คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่น เดือนมิถุนายน 2566

จัดอบรมครูอาจารย์ภาษาญี่ปุ่นในหัวข้อ “สอนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์ยังไง ให้พิชิตใจเด็กวัย 3-11 ปี”