สัมมนาวิชาการ : พหุปัญญากับการค้นหาศักยภาพส่วนบุคคล

สัมมนาวิชาการ : พหุปัญญากับการค้นหาศักยภาพส่วนบุคคล

- in News
381

งานสัมมนาวิชาการ จัดโดยฝ่ายบริการวิชาการ ส.น.ญ.

ในหัวข้อ พหุปัญญากับการค้นหาศักยภาพส่วนบุคคล

เราจะพาไปรู้จักกับ ”ทฤษฎีพหุปัญญา” เพื่อให้คุณสามารถค้นหาศักยภาพที่แท้จริงของตัวคุณเอง

มุ่งสู่อนาคตที่สดใส มั่นคง ทั้งด้านการเรียน และการประกอบอาชีพ

กำหนดการ ในวันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2564 เวลา 14:00 – 16:00 น.

13:45 น.เปิดห้องสัมมนา
(สมาคมฯ จะทำการเปิดห้องก่อนเวลา 15 นาที เพื่อทดสอบระบบภาพและเสียง)
14:00 – 14:10 น.กล่าวเปิดงานสัมมนา
14:10 – 15:30 น.การบรรยายหัวข้อ “พหุปัญญากับการค้นหาศักยภาพส่วนบุคคล”
โดย ดร. ดัชกรณ์ ตันเจริญ
15:30 – 15:40 น.แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และตอบข้อซักถาม
15:40 – 16:00 น.แนะนำศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น โดย Study in Japan

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทาง kritsana@ojsat.or.th หรือโทร 092-849-7182 (กฤษณะ แก้วอ่อน)

You may also like

รับสมัครด่วน!!! โรงเรียนสอนภาษา สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

🌴ตำแหน่ง