ประกาศวันหยุด เดือนตุลาคม 2565

ประกาศวันหยุด เดือนตุลาคม 2565

- in ไม่มีหมวดหมู่
231

ประกาศวันหยุด เดือนตุลาคม 2565

  • วันพฤหัสบดี ที่ 13 ตุลาคม 2565  วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9
  • วันอาทิตย์ ที่ 23 และวันจันทร์ ที่ 24 ตุลาคม 2565 วันปิยมหาราชและวันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช
  • วันเสาร์ ที่ 29 และวันอาทิตย์ ที่ 30 ตุลาคม 2565 สัมมนาทุนมูลนิธิ Toshiba

โรงเรียนปิดไม่มีการเรียนการสอนนะครับ

You may also like

คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่น เดือนมีนาคม 2566

🌴 คอร์สเ