รวมคอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่น รอบวันเสาร์

รวมคอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่น รอบวันเสาร์

- in Courses, Online Course
585

Hybrid Starter Japanese 5

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเริ่มต้น 40 ชั่วโมง เรียนรู้ไวยากรณ์ คำศัพท์ ตัวอักษรคันจิ รูปประโยคพื้นฐานและบทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆระดับ N5 ผู้เรียนจะได้ฝึกฝนทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนกับอาจารย์ชาวไทยและชาวญี่ปุ่น

✅ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนเนื้อหา Minna no Nihongo เล่ม 2 บทที่ 21 – 25

✅ มีวิดีโอให้ดูได้ตลอดระยะเวลาเรียน หลังจากจบคอร์สแล้วสามารถดูวิดีโอต่อได้อีก 14 วัน

วันเรียนเวลาเรียนระยะเวลาเรียนPackageราคา
เสาร์13.30 – 17.306 พ.ย. 64 – 15 ม.ค. 65Online6,280 บาท
หมายเหตุ ราคาข้างต้นยังไม่รวมค่าตำรา Minna no Nihongo เล่ม 2 มูลค่า 299 บาท

Hybrid Crossover Japanese 1

หลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่ชั้นกลาง 40 ชั่วโมง เรียนรู้ไวยากรณ์ คำศัพท์ ตัวอักษรคันจิ รูปประโยคพื้นฐานและบทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆระดับ N4 – N3 ผู้เรียนจะได้ฝึกฝนทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนกับอาจารย์ชาวไทยและชาวญี่ปุ่น

✅ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนเนื้อหา Chuukyuu e ikou บทที่ 1 – 5 และ Choukai ga yowai anata e บทที่ 1 – 10

✅ มีวิดีโอให้ดูได้ตลอดระยะเวลาเรียน หลังจากจบคอร์สแล้วสามารถดูวิดีโอต่อได้อีก 14 วัน

วันเรียนเวลาเรียนระยะเวลาเรียนPackageราคา
เสาร์08.30 – 12.306 พ.ย. 64 – 15 ม.ค. 65Online6,430 บาท
หมายเหตุ ราคาข้างต้นรวมค่าเล่าเรียน ค่าลงทะเบียนและค่าตำราแล้ว

Hybrid Intermediate Japanese 1

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นชั้นกลาง 40 ชั่วโมง เรียนรู้ไวยากรณ์ คำศัพท์ ตัวอักษรคันจิ รูปประโยคพื้นฐานและบทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆระดับ N3 ผู้เรียนจะได้ฝึกฝนทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนกับอาจารย์ชาวไทยและชาวญี่ปุ่น

✅ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนเนื้อหา Chuukyuu wo manabou Chuukyuu Zenki บทที่ 1 – 4

✅ มีวิดีโอให้ดูได้ตลอดระยะเวลาเรียน หลังจากจบคอร์สแล้วสามารถดูวิดีโอต่อได้อีก 14 วัน

วันเรียนเวลาเรียนระยะเวลาเรียนPackageราคา
เสาร์13.30 – 17.306 พ.ย. 64 – 15 ม.ค. 65Online7,080 บาท
หมายเหตุ ราคาข้างต้นรวมค่าเล่าเรียน ค่าลงทะเบียนและค่าตำราแล้ว

สนใจสมัครเรียน หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โรงเรียนสอนภาษา สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์

สาขาพหลโยธิน 📞 02-357-1241-5

สาขาจามจุรี 📞 02-160-5073-4

You may also like

คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่น เดือนธันวาคม 2566

🌴 คอร์สเ