เรียนภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน วันธรรมดาราคาพิเศษ!

เรียนภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน วันธรรมดาราคาพิเศษ!

- in Courses, Online Course, Promotion
872

Hybrid Starter Japanese 2

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเริ่มต้น 40 ชั่วโมง เรียนรู้ไวยากรณ์ คำศัพท์ ตัวอักษรคันจิ รูปประโยคพื้นฐานและบทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆระดับ N5 ผู้เรียนจะได้ฝึกฝนทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนกับอาจารย์ชาวไทยและชาวญี่ปุ่น

✅ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนเนื้อหา Minna no Nihongo เล่ม 1 บทที่ 4 – 9

✅ มีวิดีโอให้ดูได้ตลอดระยะเวลาเรียน หลังจากจบคอร์สแล้วสามารถดูวิดีโอต่อได้อีก 14 วัน

วันเรียนเวลาเรียนระยะเวลาเรียนPackageราคาโปรโมชั่น
อังคาร และ พฤหัสบดี18.30 – 20.302 พ.ย. 64 – 6 ม.ค. 65Online6,000 บาท
อังคาร และ พฤหัสบดี 18.30 – 20.30 16 พ.ย. 64 – 20 ม.ค. 65Online6,000 บาท
หมายเหตุ รอบเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม กรุณาสอบถามเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่

Hybrid Starter Japanese 3

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเริ่มต้น 40 ชั่วโมง เรียนรู้ไวยากรณ์ คำศัพท์ ตัวอักษรคันจิ รูปประโยคพื้นฐานและบทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆระดับ N5 ผู้เรียนจะได้ฝึกฝนทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนกับอาจารย์ชาวไทยและชาวญี่ปุ่น

✅ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนเนื้อหา Minna no Nihongo เล่ม 1 และ 2 บทที่ 10 – 15

✅ มีวิดีโอให้ดูได้ตลอดระยะเวลาเรียน หลังจากจบคอร์สแล้วสามารถดูวิดีโอต่อได้อีก 14 วัน

วันเรียนเวลาเรียนระยะเวลาเรียนPackageราคาโปรโมชั่น
จันทร์ และ พุธ18.00 – 20.008 พ.ย. 64 – 19 ม.ค. 65Online5,979 บาท
จันทร์ และ พุธ 18.00 – 20.00 22 พ.ย. 64 – 2 ก.พ. 65Online5,979 บาท
หมายเหตุ รอบเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม กรุณาสอบถามเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่

Hybrid Starter Japanese 4

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเริ่มต้น 40 ชั่วโมง เรียนรู้ไวยากรณ์ คำศัพท์ ตัวอักษรคันจิ รูปประโยคพื้นฐานและบทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆระดับ N5 ผู้เรียนจะได้ฝึกฝนทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนกับอาจารย์ชาวไทยและชาวญี่ปุ่น

✅ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนเนื้อหา Minna no Nihongo เล่ม 2 บทที่ 16 – 20

✅ มีวิดีโอให้ดูได้ตลอดระยะเวลาเรียน หลังจากจบคอร์สแล้วสามารถดูวิดีโอต่อได้อีก 14 วัน

วันเรียนเวลาเรียนระยะเวลาเรียนPackageราคาโปรโมชั่น
จันทร์ และ พุธ18.00 – 20.0010 พ.ย. 64 – 24 ม.ค. 65Online5,979 บาท
หมายเหตุ รอบเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม กรุณาสอบถามเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่

Hybrid Basic Japanese 1

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น 40 ชั่วโมง เรียนรู้ไวยากรณ์ คำศัพท์ ตัวอักษรคันจิ รูปประโยคพื้นฐานและบทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆระดับ N4 ผู้เรียนจะได้ฝึกฝนทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนกับอาจารย์ชาวไทยและชาวญี่ปุ่น

✅ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนเนื้อหา Minna no Nihongo เล่ม 3 บทที่ 26 – 30

✅ มีวิดีโอให้ดูได้ตลอดระยะเวลาเรียน หลังจากจบคอร์สแล้วสามารถดูวิดีโอต่อได้อีก 14 วัน

วันเรียนเวลาเรียนระยะเวลาเรียนPackageราคาโปรโมชั่น
อังคาร และ พฤหัสบดี18.30 – 20.3011 พ.ย. 64 – 18 ม.ค. 65Online6,000 บาท
อังคาร และ พฤหัสบดี18.30 – 20.3025 พ.ย. 64 – 1 ก.พ. 65 Online 6,000 บาท
หมายเหตุ รอบเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม กรุณาสอบถามเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่

Basic 5

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น 30 ชั่วโมง เรียนรู้ไวยากรณ์ คำศัพท์ ตัวอักษรคันจิ รูปประโยคพื้นฐานและบทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆระดับ N4 ผู้เรียนจะได้ฝึกฝนทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนกับอาจารย์ชาวไทยและชาวญี่ปุ่น

✅ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนเนื้อหา Minna no Nihongo เล่ม 4 บทที่ 43 – 46

✅ มีวิดีโอให้ดูได้ตลอดระยะเวลาเรียน หลังจากจบคอร์สแล้วสามารถดูวิดีโอต่อได้อีก 14 วัน

วันเรียนเวลาเรียนระยะเวลาเรียนPackageราคาโปรโมชั่น
อังคาร และ พฤหัสบดี 18.30 – 20.304 พ.ย. 64 – 23 ธ.ค. 64 Online 4,700 บาท
อังคาร และ พฤหัสบดี 18.30 – 20.30 18 พ.ย. 64 – 6 ม.ค. 65Online4,700 บาท
หมายเหตุ รอบเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม กรุณาสอบถามเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่

สนใจสมัครเรียน หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โรงเรียนสอนภาษา สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์

สาขาพหลโยธิน 📞 02-357-1241-5

สาขาจามจุรี 📞 02-160-5073-4

You may also like

คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่น เดือนธันวาคม 2566

🌴 คอร์สเ