สมัครงาน

สมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

News
โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น OJSAT มีการรับสมัครพนักงานใหม่ด้วยละ 😳 เป็น “เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายโรงเรียน” 📠 🏃‍♂️ 🏃‍♀️ สิ่งที่เราจะต้องทำมีดังนี้ : 1. ประสานงาน ระหว่างนักเรียน กับ อาจารย์ทั้งไทยและญี่ปุ่น2. จัดทำเอกสารต่างๆ ด้านการเรียนการสอนเพื่อกระจายความรู้สู่ผู้เรียน3. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่างๆ จะได้มีผู้ที่สนใจในประเทศญี่ปุ่นมาติดต่อ และเรียนกับพวกเราชาว OJSAT 👍 👨‍💼 👩‍💼 คุณสมบัติที่เราจะต้องเตรียมตัว : 1. ...
Read more Comments Off on ประกาศรับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน