หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเริ่มต้น Starter

คอร์สแนะนำสำหรับผู้ไม่มีพื้นฐาน! หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเริ่มต้น Starter เหมาะสำหรับผู้ไม่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ตั้งแต่ตัวอักษรฮิรางานะ คาตาคานะ รวมถึงไวยากรณ์ คำศัพท์และคันจิระดับ N5 นอกจากนี้ยังได้ฝึกฝนทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนกับอาจารย์ชาวไทยและชาวญี่ปุ่น หลักสูตรนี้เรียนอะไรบ้าง? หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเริ่มต้น Starter แบ่งออกเป็น 6 คอร์ส คอร์สละ 30 ชั่วโมง … Continue reading หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเริ่มต้น Starter