หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเริ่มต้น Starter

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเริ่มต้น Starter

- in Courses, Offline Course, Online Course
4381

คอร์สแนะนำสำหรับผู้ไม่มีพื้นฐาน!

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเริ่มต้น Starter เหมาะสำหรับผู้ไม่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ตั้งแต่ตัวอักษรฮิรางานะ คาตาคานะ รวมถึงไวยากรณ์ คำศัพท์และคันจิระดับ N5 นอกจากนี้ยังได้ฝึกฝนทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนกับอาจารย์ชาวไทยและชาวญี่ปุ่น

หลักสูตรนี้เรียนอะไรบ้าง?

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเริ่มต้น Starter แบ่งออกเป็น 6 คอร์ส คอร์สละ 30 ชั่วโมง รวมทั้งหมด 180 ชั่วโมง เมื่อเรียนจบหลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะมีความรู้เทียบเท่าระดับ N5 ของการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT)

ชื่อคอร์สเนื้อหา
Starter 1ตัวอักษร Hiragana Katakana
และ Minna no Nihongo บทที่ 1 – 2
Starter 2Minna no Nihongo บทที่ 3 – 7
Starter 3Minna no Nihongo บทที่ 8 – 12
Starter 4Minna no Nihongo บทที่ 13 – 17
Starter 5Minna no Nihongo บทที่ 18 – 21
Starter 6Minna no Nihongo บทที่ 22 – 25

รูปแบบการเรียนที่รองรับ

  • Offline เรียนที่โรงเรียน สาขาพหลโยธิน / สาขาจามจุรี
  • Online เรียนออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM

ค่าเล่าเรียน

1 คอร์ส 30 ชั่วโมง4,530 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าตำราและค่าใช้จ่ายอื่นๆ)

+ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ค่าตำราสนุกคัดอักษรคานะ +99 บาท
Minna no Nihongo เล่ม 1 +320 บาท
Minna no Nihongo เล่ม 2 +320 บาท
ค่าใช้จ่ายอื่นๆค่าลงทะเบียนนักเรียนใหม่ +100 บาท
ค่าเอกสารประกอบการเรียน +200 บาท
  • กรณีมีตำราเรียนแล้ว กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนสมัครเรียน
  • พิเศษ! สำหรับผู้ที่ซื้อหนังสือสนุกคัดอักษรคานะพร้อมคอร์ส Starter 1 จะได้สิทธิ์ซื้อหนังสือสนุกคัดอักษรคานะในราคา 90 บาท

✨✨ เข้าเรียนเกิน 80% ได้ใบรับรองการเรียนภาษาญี่ปุ่น

จากสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ ✨✨


สนใจสมัครเรียน หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โรงเรียนสอนภาษา สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์

สาขาพหลโยธิน 📞 02-357-1241-5

สาขาจามจุรี 📞 02-160-5073-4

You may also like

รับสมัครด่วน!!! โรงเรียนสอนภาษา สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

🌴ตำแหน่ง