หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเตรียมชั้นสูง Pre-advance

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเตรียมชั้นสูง Pre-advance

- in Courses, Offline Course, Online Course
2410

เตรียมความพร้อมก่อนขึ้นชั้นสูง!

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเตรียมชั้นสูง Pre-advance เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น ควรเป็นผู้ที่จบหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นชั้นกลาง Intermediate หรือ สอบผ่านการสอบวัดระดับ N3 หรือ มีความรู้เทียบเท่าระดับ N3

หลักสูตรนี้เรียนอะไรบ้าง?

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเตรียมชั้นสูง Pre-advance แบ่งออกเป็น 6 คอร์ส คอร์สละ 30 ชั่วโมง รวมทั้งหมด 180 ชั่วโมง เมื่อเรียนจบหลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะมีความรู้เทียบเท่าระดับ N2 ของการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT)

ชื่อคอร์สเนื้อหา
Pre-advance 1Joukyuu e no Tobira บทที่ 9 – 11 (ครึ่งแรก)
Pre-advance 2Joukyuu e no Tobira บทที่ 11 (ครึ่งหลัง) – 13
Pre-advance 3Chuukyuu wo Manabou (Chuukyuu Chuuki)
บทที่ 1 – 3 (ครึ่งแรก)
Pre-advance 4Chuukyuu wo Manabou (Chuukyuu Chuuki)
บทที่ 3 (ครึ่งหลัง) – 5
Pre-advance 5Chuukyuu wo Manabou (Chuukyuu Chuuki)
บทที่ 6 – 8 (ครึ่งแรก)
Pre-advance 6Chuukyuu wo Manabou (Chuukyuu Chuuki)
บทที่ 8 (ครึ่งหลัง) – 10

✅ เรียนรู้ไวยากรณ์ คำศัพท์และคันจิระดับชั้นกลาง N3 – N2

✅ เรียนรู้เทคนิคจับประเด็นสำคัญผ่านการฟังบทสนทนาและข่าวทั่วไป

✅ พัฒนาทักษะการเขียนเรียงความ สร้างประโยคขนาดยาวอย่างสละสลวย

✅ ฝึกการใช้ภาษาระดับต่างๆ เพิ่มทักษะการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

✅ พัฒนาทักษะการอ่านและจับใจความสำคัญบทความที่มีเนื้อหาหลากหลาย เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร บทวิเคราะห์และบทวิจารณ์ต่างๆ

รูปแบบการเรียนที่รองรับ

  • Offline เรียนที่โรงเรียน สาขาพหลโยธิน / สาขาจามจุรี
  • Online เรียนออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM

ค่าเล่าเรียน

1 คอร์ส 30 ชั่วโมง5,130 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าตำราและค่าใช้จ่ายอื่นๆ)

+ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ค่าใช้จ่ายอื่นๆค่าลงทะเบียนนักเรียนใหม่ +100 บาท
ค่าเอกสารประกอบการเรียน +250 บาท

✨✨ เข้าเรียนเกิน 80% ได้ใบรับรองการเรียนภาษาญี่ปุ่น

จากสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ ✨✨


สนใจสมัครเรียน หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โรงเรียนสอนภาษา สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์

สาขาพหลโยธิน 📞 02-357-1241-5

สาขาจามจุรี 📞 02-160-5073-4

You may also like

รับสมัครด่วน!!! โรงเรียนสอนภาษา สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

🌴ตำแหน่ง