หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นชั้นกลาง Intermediate

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นชั้นกลาง Intermediate

- in Courses, Offline Course, Online Course
772
Comments Off on หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นชั้นกลาง Intermediate

ก้าวสู่ชั้นกลาง เนื้อหาเข้มข้นจุใจ!

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นชั้นกลาง Intermediate เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น ควรเป็นผู้ที่จบหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเตรียมความพร้อมสู่ชั้นกลาง Crossover หรือ สอบผ่านการสอบวัดระดับ N4 หรือ เรียนภาษาญี่ปุ่นมาแล้วไม่ต่ำกว่า 300 ชม.

หลักสูตรนี้เรียนอะไรบ้าง?

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นชั้นกลาง Intermediate แบ่งออกเป็น 6 คอร์ส คอร์สละ 30 ชั่วโมง รวมทั้งหมด 180 ชั่วโมง เมื่อเรียนจบหลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะมีความรู้เทียบเท่าระดับ N3 ของการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT)

ชื่อคอร์สเนื้อหา
Intermediate 1
(30 ชั่วโมง)
Chuukyuu wo Manabou (Chuukyuu Zenki)
บทที่ 1 – 3
Intermediate 2
(30 ชั่วโมง)
Chuukyuu wo Manabou (Chuukyuu Zenki)
บทที่ 4 – 6
Intermediate 3
(30 ชั่วโมง)
Chuukyuu wo Manabou (Chuukyuu Zenki)
บทที่ 7 – 8 และ Joukyuu e no Tobira บทที่ 1
Intermediate 4
(30 ชั่วโมง)
Joukyuu e no Tobira บทที่ 2 – 3
Intermediate 5
(30 ชั่วโมง)
Joukyuu e no Tobira บทที่ 4 – 6 (ครึ่งแรก)
Intermediate 6
(30 ชั่วโมง)
Joukyuu e no Tobira บทที่ 6 (ครึ่งหลัง) – 8
  • เรียนรู้ไวยากรณ์ คำศัพท์และคันจิระดับชั้นกลาง N3 – N2 รวมถึงวัฒนธรรมญี่ปุ่นต่างๆ
  • ฝึกทักษะการอ่านและการฟังบทความขนาดยาว จับใจความสำคัญเพื่อตอบคำถาม
  • พัฒนาทักษะการเขียน สามารถสร้างประโยคขนาดยาวได้อย่างสละสลวย
  • เพิ่มทักษะการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถใช้ภาษาในระดับต่างๆได้อย่างเหมาะสม

รูปแบบการเรียนที่รองรับ

  • Offline เรียนที่โรงเรียน สาขาพหลโยธิน / สาขาจามจุรี
  • Online เรียนออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM

ค่าเล่าเรียน

1 คอร์ส 30 ชั่วโมง4,980 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าตำราและค่าใช้จ่ายอื่นๆ)

+ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ค่าใช้จ่ายอื่นๆค่าลงทะเบียนนักเรียนใหม่ +100 บาท
ค่าเอกสารประกอบการเรียน +150 บาท
ค่าจัดส่ง +100 บาท

✨✨ เข้าเรียนเกิน 80% ได้ใบรับรองการเรียนภาษาญี่ปุ่น
จากสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ ✨✨


Scan Me

สนใจสมัครเรียน หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โรงเรียนสอนภาษา สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์
สาขาพหลโยธิน 02-357-1241-5
สาขาจามจุรี 02-160-5073-4

You may also like

รอบรู้เรื่องญี่ปุ่น “COVID-19”

สวัสดีค่ะ เพื่อนๆ OJSAT! กลับมาพบกับอายและเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นอีกครั้งนะคะ ครั้งก่อน อายได้นำเสนอวัฒนธรรมการปฏิบัติของคนญี่ปุ่น ที่เรียกว่า โมริชิโอะ