หลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่ชั้นกลาง Crossover

หลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่ชั้นกลาง Crossover

- in Courses, Offline Course, Online Course
1887

เตรียมตัวพร้อมลุย! จากระดับ N4 ไป N3

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเตรียมความพร้อมสู่ชั้นกลาง Crossover เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น ควรเป็นผู้ที่จบหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น Basic หรือ สอบผ่านการสอบวัดระดับ N4 หรือ เรียนภาษาญี่ปุ่นมาแล้วไม่ต่ำกว่า 300 ชม.

หลักสูตรนี้เรียนอะไรบ้าง?

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเตรียมความพร้อมสู่ชั้นกลาง Crossover แบ่งออกเป็น 2 คอร์ส คอร์สละ 30 ชั่วโมง รวมทั้งหมด 60 ชั่วโมง

ชื่อคอร์สเนื้อหา
Crossover 1Chuukyuu e ikou บทที่ 1 – 5
Crossover 2Chuukyuu e ikou บทที่ 6 – 10
  • ทบทวนไวยากรณ์ คำศัพท์และคันจิระดับ N4 บางส่วน ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ไวยากรณ์ คำศัพท์และคันจิใหม่ๆเพิ่มเติม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ระดับ N3
  • ฝึกการนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ เช่น แต่งเรียงความขนาดสั้น
  • ฝึกอ่านบทความที่มีความยาว 10 – 15 บรรทัด และจับใจความสำคัญเพื่อตอบคำถาม
  • พัฒนาทักษะการฟังผ่านบทอ่านต่างๆ

รูปแบบการเรียนที่รองรับ

  • Offline เรียนที่โรงเรียน สาขาพหลโยธิน / สาขาจามจุรี
  • Online เรียนออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM

ค่าเล่าเรียน

1 คอร์ส 30 ชั่วโมง4,530 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าตำราและค่าใช้จ่ายอื่นๆ)

+ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ค่าใช้จ่ายอื่นๆค่าลงทะเบียนนักเรียนใหม่ +100 บาท
ค่าเอกสารประกอบการเรียน +300 บาท

✨✨ เข้าเรียนเกิน 80% ได้ใบรับรองการเรียนภาษาญี่ปุ่น

จากสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ ✨✨


สนใจสมัครเรียน หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โรงเรียนสอนภาษา สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์

สาขาพหลโยธิน 📞 02-357-1241-5

สาขาจามจุรี 📞 02-160-5073-4

You may also like

รับสมัครด่วน!!! โรงเรียนสอนภาษา สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

🌴ตำแหน่ง