หลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่ชั้นกลาง Crossover

หลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่ชั้นกลาง Crossover

- in Courses, Offline Course, Online Course
1059
Comments Off on หลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่ชั้นกลาง Crossover

เตรียมตัวพร้อมลุย! จากระดับ N4 ไป N3

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเตรียมความพร้อมสู่ชั้นกลาง Crossover เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น ควรเป็นผู้ที่จบหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น Basic หรือ สอบผ่านการสอบวัดระดับ N4 หรือ เรียนภาษาญี่ปุ่นมาแล้วไม่ต่ำกว่า 300 ชม.

หลักสูตรนี้เรียนอะไรบ้าง?

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเตรียมความพร้อมสู่ชั้นกลาง Crossover แบ่งออกเป็น 2 คอร์ส คอร์สละ 30 ชั่วโมง รวมทั้งหมด 60 ชั่วโมง

ชื่อคอร์สเนื้อหา
Crossover 1Chuukyuu e ikou บทที่ 1 – 5
Crossover 2Chuukyuu e ikou บทที่ 6 – 10
  • ทบทวนไวยากรณ์ คำศัพท์และคันจิระดับ N4 บางส่วน ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ไวยากรณ์ คำศัพท์และคันจิใหม่ๆเพิ่มเติม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ระดับ N3
  • ฝึกการนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ เช่น แต่งเรียงความขนาดสั้น
  • ฝึกอ่านบทความที่มีความยาว 10 – 15 บรรทัด และจับใจความสำคัญเพื่อตอบคำถาม
  • พัฒนาทักษะการฟังผ่านบทอ่านต่างๆ

รูปแบบการเรียนที่รองรับ

  • Offline เรียนที่โรงเรียน สาขาพหลโยธิน / สาขาจามจุรี
  • Online เรียนออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM

ค่าเล่าเรียน

1 คอร์ส 30 ชั่วโมง4,530 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าตำราและค่าใช้จ่ายอื่นๆ)

+ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ค่าใช้จ่ายอื่นๆค่าลงทะเบียนนักเรียนใหม่ +100 บาท
ค่าเอกสารประกอบการเรียน +300 บาท

✨✨ เข้าเรียนเกิน 80% ได้ใบรับรองการเรียนภาษาญี่ปุ่น

จากสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ ✨✨


สนใจสมัครเรียน หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โรงเรียนสอนภาษา สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์

สาขาพหลโยธิน 📞 02-357-1241-5

สาขาจามจุรี 📞 02-160-5073-4

You may also like

ประกาศวันหยุดเดือนกรกฎาคม 2564

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น คอร์สเรียนเดือนกรกฎาคม สนใจสมัครเรียน หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โรงเรียนสอนภาษา สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์