ประกาศงดให้บริการทุกสาขาชั่วคราว

ประกาศงดให้บริการทุกสาขาชั่วคราว

- in News
346

📣 ประกาศ 📣

โรงเรียนสอนภาษา สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ แจ้งงดให้บริการทุกสาขาชั่วคราว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 27) ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฏาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

โรงเรียนฯ จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% ต่อไป ทุกคอร์ส ทุกสาขา เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและความต่อเนื่องของการเรียนการสอน

โรงเรียนฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ท่านสามารถติดต่อโรงเรียนฯ ผ่านช่องทางออนไลน์ในเวลาทำการ (วันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 17.00 น.)


สนใจสมัครเรียน หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โรงเรียนสอนภาษา สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์

เวลาทำการ วันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 17.00 น.

You may also like

[โอเจเปย์ความรู้] Morning Service จ่ายแค่คาแฟ แต่ได้มากกว่ากาแฟ

เพื่อน ๆ ที่เคยไปเที่ยวต่างประเทศแล้วพักโรงแรม ก็อาจจะคุ้นเคยกับบริการต่าง ๆ ของทางโรงแรมกันใช่ไหมครับ ไม่ว่าจะเป็น Morning