ประกาศงดให้บริการทุกสาขาชั่วคราว

ประกาศงดให้บริการทุกสาขาชั่วคราว

- in News
560

📣 ประกาศ 📣

โรงเรียนสอนภาษา สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ แจ้งงดให้บริการทุกสาขาชั่วคราว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 27) ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฏาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

โรงเรียนฯ จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% ต่อไป ทุกคอร์ส ทุกสาขา เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและความต่อเนื่องของการเรียนการสอน

โรงเรียนฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ท่านสามารถติดต่อโรงเรียนฯ ผ่านช่องทางออนไลน์ในเวลาทำการ (วันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 17.00 น.)


สนใจสมัครเรียน หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โรงเรียนสอนภาษา สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์

เวลาทำการ วันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 17.00 น.

You may also like

รับสมัครด่วน!!! โรงเรียนสอนภาษา สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

🌴ตำแหน่ง