คอร์สเด็ก 子供 30 ชม.

คอร์สเด็ก 子供 30 ชม.

คุณสมบัติผู้เรียน ■เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี

รายละเอียดของคอร์ส ■เรียนรู้ตัวอักษรฮิรางานะ คาตะคานะ คำศัพท์ และไวยากรณ์พื้นฐาน

     ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน

หนังสือ

โคฮารุ (Koharu)

เนื้อหา ■ตัวอักษร ■คำศัพท์ ■ไวยากรณ์

สิ่งที่ได้จากการเรียนหลักสูตรนี้

เป็นคอร์สต่อเนื่อง สำหรับปูพื้นฐานเพื่อไปสู่หลักสูตร Starter 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like

Standard Course N5 หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเริ่มต้น (Starter) 180 ชม.

คุณสมบัติผู้เรียน ■ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น ผู้ที่มีแผนไปเรียนต่อประเทศญี่ปุ่น  ผู้ทำงานในบริษัทญี่ปุ่น นักเรียนชั้น ม.ต้น นักเรียนชั้น ม.ปลาย