กำหนดจัดสัมมนาอาจารย์ โดยการสนับสนุนจากทุนมูลนิธิโตชิบานานาชาติ ประจำปี 2565

กำหนดจัดสัมมนาอาจารย์ โดยการสนับสนุนจากทุนมูลนิธิโตชิบานานาชาติ ประจำปี 2565

- in ไม่มีหมวดหมู่
459

สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดสัมมนาอาจารย์ โดยการสนับสนุนจากทุนมูลนิธิโตชิบานานาชาติ ประจำปี 2565

สัมมนารูปแบบ Hybrid

– รูปแบบ Onsite ณ รูปแบบ Onsite ณ โรงแรม Avani Sukhumvit Bangkok Hotel

ห้อง Grand Chambray Ballroom ชั้น 7

– รูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom

ในวันเสาร์ที่ 29 และวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565 จำนวน 2 วัน

โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมสัมมนากรุณา

ลงทะเบียนออนไลน์ทาง Link ตั้งแต่บัดนี้ – วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565

https://forms.gle/8CU41CsGgeBKKWCFA

You may also like

รับสมัครด่วน!!! โรงเรียนสอนภาษา สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

🌴ตำแหน่ง